V této souvislosti s vyjádřením poděkování jmenovitě uvádíme dosavadní přispěvatele Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase, kterými byli a mnozí stále ještě jsou, a to: 

Advokátní kancelář JUDr. Jan Kovařík
Agro Česká Ves, s.r.o.
Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
EV-Servis, s.r.o.
Firstinvest holding, a.s.
Forestinvest, Jeseníky
Frančák Josef - Lerche
Frančák s.r.o.
FT Praha
HALALI, Všeobecná pojišťovna, a.s.
ICZ, a.s.
Ilona Hojgrová
Ing. Ludvík Doubravský
Ing. Vl. Sigmund (Dolní Kounice)
Interlov Praha, s.r.o.
JUDr. Leopold Petřič
K.Energo, s.r.o.
Karel Ország
Karel Zatloukal
Kostřicová Jarmila
Kozap Uherský Brod, s.r.o.
Lesy Krnov, a.s.
Linaset, s.r.o.
Ludvíkovská lesní, a.s.
Mader, lesnická firma, s.r.o.
Max Tv&Film, s.r.o.
Moravialov, s.r.o.
Moravskoslezské výtahy
Moravskoslezský krajský úřad
Myslivost, s.r.o.
Opavská lesní, a.s.
Orlická vodohospodářská, s.r.o.
Příspěvky ze společenské akce v Krnově (2.6.2012)
Sellier & Bellot, a.s.
SLAS Krnov
Stavební firma Kubel, s.r.o.
Unis Cool, s.r.o.
Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.
WEGA CZ, a.s.
Zbrojovka Brno, a.s.

 

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com