Správní rada:

Ing. Vladimír Blahuta (předseda), Ing. Jaroslav Mader (místopředseda), JUDr. Leopold Petřič, Dr. Štefan Hakel, Ing. Josef Vlášek, Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

honorární a odborní konzultanti správní rady: Vladimír Broukal, Ing. Ludvík DoubravskýIng. Koloman Ferjentsik

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Jménem nadace jedná předseda správní rady ve všech věcech samostatně, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady; jménem nadace mohou jednat i všichni její členové společně.

Dozorčí rada:

Ing. Vladimír Diviš (předseda), Ing. Jaromír Charvát (místopředseda), Ing. Bohumil Fučík, Jiří Sedlmayer

Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace.

Základní listinou, ve která je upraven účel, význam a činnost nadace je: STATUT (platný k 21.10.2021)

O nadaci

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

Jak příspět?

Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci nadace.

Cena prof. Josefa Hromase

Nadace od roku 2019 uděluje Cenu prof. Josefa Hromase významným mysliveckým osobnostem, autorům myslivecké literatury, uživatelům honiteb, významným pedagogům, lektorům a osobnostem obecně, které se zasloužili o rozvoj české myslivosti. Pravidla pro udělení jsou: zde.

Návrhový formulář: zde

Kontakt

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase

Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-Černá Pole

IČ: 452 35 163

datová schránka: z7af89h

č.ú.: 115-2115440267/0100

správce: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

tel.: +420 774 683 672

e-mail: J.Drimaj@gmail.com